فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان های خود استفاده نمایید.

 


دسته:

فایل اتوکد آبجکت ماشین بازویی برای حفر تونل Roadheader

خرید آنلاین