فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک باشگاه ورزشی (دارای پلان های مبلمان شده و دقیق، نماها و برش ها)

این فایل شامل طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.

 


دسته:

فایل اتوکد طراحی باشگاه ورزشی همراه با پلان های مبلمان شده، نماها و برش ها

خرید آنلاین